Cookieinformation och webbpolicy
Innehållet på denna webbplats tillhandahålls av Loomis eStore AB (benämns nedan ”Loomis”) i syfte att ge att bedriva e-handel. För Loomis är webbplatsen en viktig kanal till företagets intressenter. Nedan följer information över hur persondata hanteras på Loomis eStore AB’s webbplatser.

Webbplatsens ändamål och vissa ansvarsfrågor
Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Loomis arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att Loomis inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som länkats vidare till, sker på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell åverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas användningen. Informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttalad eller underförstådd garanti av något slag. Loomis och dess dotterbolag friskriver sig från ansvar för alla skador som kan uppkomma vid användandet av eller till följd av oförmåga att använda informationen på denna webbplats eller på webbplats som länkats vidare till. Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser, varav några hanteras av tredje part. Loomis ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser och inte heller för produkter eller tjänster som erbjuds på andra webbplatser. Loomis uppmanar besökaren att uppmärksamma när denne lämnar webbplatsen och att läsa de regler som gäller för varje ny webbplats.


Cookies
Cookies används på många webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller textinformation. Det finns två typer av cookies, så kallade permanenta cookies och sessioncookies. På den här webbplatsen används båda typerna av cookies.
De permanenta cookies som finns på webbplatsen används för prenumerationstjänsten samt för generell statistikmätning. I prenumerationstjänsten används cookien för att besökaren ska kunna spara sina inloggningsuppgifter i en profil och därmed slippa fylla i sina kontaktuppgifter vid varje beställningstillfälle. I statistikmätningen används cookien för att mäta antalet unika besökare samt öka förståelsen för användarnas beteende i syfte att förbättra navigerbarheten och förenkla sökandet efter information på webbplatsen.
Sessionscookies lagras inte permanent på besökarens dator, utan försvinner när denne stänger sin webbläsare. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida, skickas den här cookien mellan datorn och servern för att kunna koppla information, som till exempel vilket språk besökaren har valt.
Cookies används enbart för att förenkla användandet av webplatsen.


Persondata
Nedan följer information över hur persondata hanteras på denna website.
Loomis kan komma att samla in persondata, såsom namn, adress, telefonnummer, mailadress enbart när du som användare registrerar dig eller på annat sätt frivilligt delger denna information. Ingen känslig information samlas in. Loomis agerar som ansvarig för den persondata som samlas in på denna website.
Persondata som har delgivits via denna website, om förenligt med lag, kan komma att användas enligt följande:


- att besvara förfrågningar
- att förbättra vår service och våra erbjudanden till kund
- att följa gällande lagar, exempelvis för att rapportera intrångsförsök till myndighet
- för intern administration och kvalitetskontroll
- för övriga syftes som då tydliggörs på website eller i mobil applikation eller överenskommet mellan oss på annat sätt.


Personliga data kommer inte att användas i marknadsföringssyfte om vi inte har fått ert godkännande att göra det. Enbart Loomis kommer att ha tillgång till din persondata. Vi kan komma att använda underleverantörer för analys och behandling av persondata, samt underhåll och drift av website, men persondata kommer inte att delas med övrig tredje part.


Lagring
Persondata kommer att sparas så länge som det krävs för att uppfylla angivet syfte i enlighet med denna policy, samt de krav som ställs av applicerbar lagstiftning. Ifall du har frågor, önskar få information eller vill uppdatera/radera persondata Loomis har om dig, kontakta oss på: Kundsupport via mail - kundtjanst@les.loomis.com alternativt via telefon på nummer 010-522 247 70.

Övrigt
Loomis har rätt att revidera webbpolicyn när som helst och efter eget gottfinnande. Loomis förbehåller sig även rätten att när som helst ändra innehållet på webbplatsen. Om du har några frågor beträffande innehållet i denna policy eller vår användning av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Loomis eStore AB
Box 13
153 21 JÄRNA
Tel: 08-522 247 70
Fax: 08-551 744 31

'